Η εταιρεία

Η εταιρεία

Λόλας | Τεχνολογία άλμεξης & άρδευσης

Έπειτα από εμπειρία 35 ετών και καθημερινή επαφή με το γεωκτηνοτρόφο, η εταιρία μας είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις με τη μελέτη και την κατασκευή σύγχρονων κτηνοτροφικών μονάδων (αμελκτήρια, παρασκευαστήρια ζωοτροφών, αυτόματα συστήματα ταϊσματος), μεταλλικών κτιρίων και αρδευτικών συστημάτων (αυτοπροωθούμενα αρδευτικά μηχανήματα, πολυμπεκ τεχνητής βροχής, αυτόματη λίπανση) προσαρμοσμένα πάντα στις δικές σας ανάγκες.

Η εταιρεία