Metallic buildings

Metallic buildings Metallic buildings

METALLIC BUILDINGS

Η εταιρία μας εκτός από την κατασκευή σύγχρονων γεωργικών και κτηνοτροφικών μηχανημάτων είναι σε θέση να αναλάβει το σχεδιασμό, την κατασκευή και την ανέγερση μεταλλικών κτιρίων. Έπειτα από την επαφή μαζί σας και με τη βοήθεια του σχεδιαστικού μας τμήματος σας προσφέρουμε λειτουργικές σταβλικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, στέγαστρα ή οποιαδήποτε άλλη μεταλλική κατασκευή σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Metallic buildings