από το 1990

Ολοκληρωμένες λύσεις αρδευτικών / γεωργικών συστημάτων και κτηνοτροφικών συγκροτημάτων

Πρέσα Χορτοδεσίας
θήκη πλυσίματος Θηλάστρου
Καρούλι Ποτίσματος
Ενσυρωδιανομέας
Χορτοσυλλεκτικό